Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. apríl

1. storočie

O sv. Antipasovi za zmieňuje sv. apoštol Ján vo svojej knihe Zjavenie ako o vernom svedkovi (Zjv 2, 13). Podľa tradície bol Antipas biskupom v Pergamone (dnes Bergama v Turecku), ale nie je to isté. Legenda hovorí, že počas prenasledovania za cisára Domiciána bol upálený. Jediná zmienka o ňom je v Zjavení sv. Jána.