Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 7. november

* 19. (?) jún 1665, Florencia, Taliansko
† 7. november 1717 Pofi pri Frosinone, Taliansko

Sv. Anton Baldinucci sa narodil vo Florencii v Taliansku v roku 1665 ako syn spisovateľa a maliara. Jeho otec chcel, aby sa stal kňazom. V roku 1681 vstúpil k jezuitom. Študoval v Ríme a v Terni v Taliansku. Ako tridsaťročný bol vysvätený za kňaza. Hlavnou náplňou jeho činnosti boli ľudové misie a starostlivosť o chudobných. Bol veľmi horlivý. Ku koncu života bol prepracovaný. Zomrel pomerne mladý – 52-ročný. V roku 1893 bol beatifikovaný.