Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny čínskych mučeníkov

Svätý

Sviatok: 9. júl; deň smrti: 7. júl

* 16. október 1842 Trevi, Taliansko
† 7. júl 1900 Heng-tchio, Čína

Anton Fantosati sa narodil v Taliansku. Vstúpil do rehole františkánov. Teologické štúdia absolvoval v Cerrete di Spoleto. V roku 1865 sa stal kňazom. V roku 1867 bol preložený do kláštora San Francesco a Ripa v Ríme, odkiaľ ešte toho istého roku odišiel na misie do Číny. Ako kňaz pôsobil v meste La-ho-k’ou (na severe provincie Hubei). V roku 1878 otvoril domov pre siroty aj s kostolom. Rok 1888 strávil v rodnej krajine, odkiaľ si vykonal púť do Lúrd a Svätej Zeme. V roku 1892 bol menovaný za biskupa a apoštolského vikára pre diecézu Hunan v Číne.

Zabili ho počas povstania boxerov 7. júla 1900 v Heng-tchio. Za svätého bol vyhlásený 1. októbra 2000 pápežom Jánom Pavlom II.