Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. december

† okolo 520

Narodil sa okolo roku 468 vo Valérii v Dolnej Panónii. Keď mal osem rokov, zomrel mu otec. Do výchovnej starostlivosti si ho vzal sv. Severín. Po smrti Severína si ho vzal jeho ujo, biskup Konštantín z Lorsch v Bavorsku. V Bavorsku sa Anton stal mníchom. V roku 488 sa vrátil do Talianska a spojil sa s kňazom Máriusom a jeho spoločníkmi, pustovníkmi pri jazere Como. Na jeho vkus tam však bolo príliš veľa učeníkov, a tak sa rozhodol odísť. Odišiel do Lérins v Galii a tu pokračoval v živote rehoľníka. Stal sa známym vďaka svojim zázrakom a svojmu duchovnému životu. Po dvoch rokoch života v Lerins zomrel.