Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. júl

* Antiochia, dnes Antakya, Turecko (?)
† okolo 150 (alebo okolo 75 ?) Ravenna, Taliansko

Význam mena: služobník boha Apolla (lat.)

Atribúty: biskupská berla, klasy, kríž

Patrón Ravenny, Emilie-Romagne; proti chorobám obličiek a močových ciest, proti pohlavným chorobám, dne a epilepsii

Podľa legendy bol sv. Apolinár učeníkom a spoločníkom sv. apoštola Petra, čo však nie je zaručené. Narodil sa asi v Antiochii (na území dnešného Turecka). Stal sa prvým biskupom v Ravenne v Taliansku. Bol veľmi horlivý. Mnoho ľudí sa obrátilo na kresťanskú vieru vďaka jeho kázňam. Počas prenasledovania bolo veľa kresťanov poslaných do vyhnanstva. Biskupa Apolinára podľa tradície vyhnali tiež, pričom ho vojaci tak zbili, že na následky zranení neskôr zomrel. Jeho hrobka v benediktínskom opátstve Classe v Ravenne je obľúbeným pútnickým miestom. Mnoho zázrakov sa stalo na jeho príhovor. Podľa tradície sa zjavil sv. Romualdovi, zakladateľovi kamaldulského rádu.