Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. október

* okolo 453 Vienne, Francúzsko
† okolo 520

Sv. Apolinár bol synom biskupa Hesychia z Vienne, starším bratom biskupa sv. Avita z Vienne a príbuzným sv. Apolinára Sidonia, biskupa v Clermonte. V čase vpádu barbarov malo veľkú dôležitosť mesto a diecéza Valence v novozaloženom kráľovstve Burgundsku. Toto biskupstvo bolo dlhšie neobsadené. Sv. Apolinár sa tam stal biskupom v roku 486. Vyvinul veľké úsilie, aby obnovil vieru a život v diecéze. Bol veľmi obľúbený.

V roku 517 sa zúčastnil na cirkevnom sneme v Epaone (dnes Albon) pri Vienne a potom na viacerých konciloch v Lyone, ktorých témou bol najmä blud arianizmu, ale aj exkomunikácia burgundského kráľovského pokladníka, kvôli jeho nedovolenému manželstvu. Kráľ Žigmund vtedy viacerých biskupom vyhnal. Aj Apolinár musel odísť. Išiel na ostrov Sardínia. Zakrátko však kráľ ochorel, a tak kráľovná vyhľadala Apolinára a prosila ho, aby sa vrátil a pomohol Žigmundovi. Apolinár sa zdráhal. Dal jej svoj plášť a povedal jej, nech ním kráľa prikryje. Kráľovná tak spravila, kráľ sa uzdravil a osobne zašiel na Sardíniu za Apolinárom, odprosoval ho a prosil, nech sa vráti. Apolinár sa teda vrátil na veľkú radosť kresťanského ľudu. Svoju diecézu viedol do svojej smrti okolo r. 520.