Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Menom „Apoštoli Ríma“ rozumieme apoštolov Večného mesta, ktorí tu pôsobili. Sú to predovšetkým prví dvaja – sv. Peter a Pavol, no patrí sem aj kňaz a kazateľ sv. Filip Neri, ktorý sa snažil priniesť duchovnú reformu do Ríma.