Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. október

* Tarragona, Španielsko
† po 916 Zamora, Španielsko

Význam mena: otcovský, starostlivý (gót.)

Sv. Attila sa narodil v Tarragone na severovýchode Španielska. Stal sa mníchom. Bol spoločníkom sv. Froilana na jeho misijných cestách. Vyvolili ho za prvého biskupa mesta Zamora (na severozápad od Madridu). Zomrel asi v roku 916.