Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. október

* 833 Lugo, Galícia, Španielsko
† 905

Sv. Froilan sa narodil v meste Lugo na severozápade Španielska. Stal sa benediktínskym mníchom. Nejaký čas žil ako eremita v kraji Ruitelan. Spolu so svojím spoločníkom sv. Attilom šírili vieru a zreformovali viaceré kláštory na západe Španielska. V roku 900 sa Froilan stal biskupom v Léone. Aj ako biskup dbal o chudobných a chorých ľudí.