Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Patrí do skupiny japonských mučeníkov, ktorí sú blahoslavení (iná skupina japonských mučeníkov už bola vyhlásená za svätých).

Blahoslavený

Sviatok: 20. jún

† 1626 Nagasaki, Japonsko

Baltazár sa narodil v Granade v Španielsku. Do rehole jezuitov vstúpil v roku 1579. Pracoval v Indii v meste Goa, v Macau, a do Japonska sa dostal v roku 1606. Keď začalo prenasledovanie kresťanov, Baltazára odsúdili a zatvorili do väzenia. Spolu s ďalšími spoločníkmi bol upálený. Stalo sa to roku 1626 v Nagasaki. Blahorečený bol v r. 1867.