Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. november

† okolo 303 Antiochia, dnes Antakya, Turecko

Sv. Barlaam zomrel pre vieru ako mučeník počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána.