Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. november

* Rossano, Taliansko
† okolo 1065

Sv. Bartolomej z Rossana bol žiakom sv. Nitusa, ktorý založil kláštor v Grottaferate pri Ríme. Bartolomej sa tam stal opátom. Usiloval sa, aby mnísi žili na dobrej úrovni – tak duchovnej, ako aj vzdelanostnej. Kláštor sa takto stal centrom pre mnohých, ktorí hľadali duchovnú radu alebo túžili po vzdelaní. Bartolomej sa stal akoby druhým zakladateľom tohto kláštora. Napomínal pápeža Benedikta IX., ktorý viedol pohoršlivý život. Napísal aj niekoľko liturgických piesní.