Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 20. november

† 3. storočie

Sv. Bazil položil svoj život pre vieru v Krista v Antiochii.