Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20.november

* okolo 960 Sasko, Nemecko
† 20. november 1022 Hildesheim, Dolné Sasko, Nemecko

Bernward sa narodil okolo r. 960 v šľachtickej rodine v Sasku. Keď osirel, vyrastal u svojho strýka, biskupa Volkmara z Utrechtu. Študoval v katedrálnej škole v Heidelburgu a v Mainzi (Mohuči), kde bol vysvätený v r. 987. Stal sa kaplánom a tútorom detí cisára Otta III. V roku 993 bol menovaný za biskupa do Hildesheime. Staral sa o chudobných a chorých vo svojej diecéze a o ich zaopatrenie. Kláštory a kostoly veľkoryso podporoval. Založil aj hildesheimskú umeleckú školu. Zaujímal sa o architektúru, umenie, prácu s kovom a sám vytvoril niekoľko takýchto kovových diel.

Bernwarda si uctievajú zlatníci ako svojho patróna. Svätorečený bol r. 1192 pápežom Celestínom III. ako prvý Sas.

Impozantný kostol sv. Michala v Hildesheime, dnes evanjelický hlavný kostol dolnosaského mesta južne od Hannoveru, má jeden z najcennejších sarkofágov svätcov stredoveku. Je to práve hrob svätého Bernwarda, ktorý bol od r. 993 až do svojej smrti 20.novembra 1022 biskupom v Hildesheime. R. 1007 položil základný kameň románskeho chrámu sv. Michala, ktorého stavba bola dokončená r. 1033, 11 rokov po jeho smrti. V r. 1015 posvätil biskup Bernward kryptu, v ktorej mal nájsť po smrti posledný odpočinok v sarkofágu, ktorý sám navrhol. Bernward je znázorňovaný ako biskup a umelec, často opracováva kalich, niekedy drží takzvaný Bernwardov kríž.

Sviatok: 20.november
1022Bernward sa narodil okolo r. 960 v šľachtickej rodine v Sasku. Keď osirel, vyrastal u svojho strýka, biskupa Volkmara z Utrechtu. Študoval v katedrálnej škole v Heidelburgu a v Mainzi (Mohuči), kde bol vysvätený v r. 987. Stal sa kaplánom a tútorom detí cisára Otta III. V roku 993 bol menovaný za biskupa do Hildesheime. Staral sa o chudobných a chorých vo svojej diecéze a o ich zaopatrenie. Kláštory a kostoly veľkoryso podporoval. Založil aj hildesheimskú umeleckú školu. Zaujímal sa o architektúru, umenie, prácu s kovom a sám vytvoril niekoľko takýchto kovových diel.
Bernwarda si uctievajú zlatníci ako svojho patróna. Svätorečený bol r. 1192 pápežom Celestínom III. ako prvý Sas.
Impozantný kostol sv. Michala v Hildesheime, dnes evanjelický hlavný kostol dolnosaského mesta južne od Hannoveru, má jeden z najcennejších sarkofágov svätcov stredoveku. Je to práve hrob svätého Bernwarda, ktorý bol od r. 993 až do svojej smrti 20.novembra 1022 biskupom v Hildesheime. R. 1007 položil základný kameň románskeho chrámu sv. Michala, ktorého stavba bola dokončená r. 1033, 11 rokov po jeho smrti. V r. 1015 posvätil biskup Bernward kryptu, v ktorej mal nájsť po smrti posledný odpočinok v sarkofágu, ktorý sám navrhol. Bernward je znázorňovaný ako biskup a umelec, často opracováva kalich, niekedy drží takzvaný Bernwardov kríž.