Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. november

* okolo 630 v okolí Soissons, Francúzsko
† 5. november okolo 705 alebo 713 Chelles, Francúzsko

Sv. Bertília sa narodila v okolí mesta Soissons vo Francúzsku. Vstúpila do benediktínskeho kláštora v Jouarre neďaleko Meaux. Stala sa prvou opátkou v kláštore v Chelles. Kláštor založila sv. Bathilda, manželka kráľa Chlodovika II. Sv. Bertília bola známa pre svoj asketický život a prísne pokánie. Ako opátka pôsobila asi 46 rokov.