Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. september

* okolo 615 Orval pri Coutances, Francúzsko
† okolo 709 Sithiu, dnes St-Omer pri Calais, Francúzsko

Sv. Bertin sa narodil začiatkom 7. storočia neďaleko Constance vo Francúzsku. Náboženskú formáciu získal v opátstve v Luxeuil, v tom čase sa opátstvo riadilo veľmi presne podľa prísnej Reguly sv. Kolumbána. Okolo r. 639 sa spolu so sv. Mommolinom a Bertrandom sv. Bertin pripojili k sv. Omerovi, biskupovi v Therouanne a spolu s ním strávili dva roky šírením evanjelia medzi pohanmi Morinmi v nízko položenej močaristej krajine Pas-de-Calais. V tomto kraji, ktorý bol skrz-naskrz preniknutý modlárstvom, založili kláštor, ktorý dostal názov sv. Mommolina po svojom prvom opátovi. Po ôsmich rokoch náročnej práce založili druhý kláštor v Sirhiu, zasvätený sv. Petrovi. Sv. Bertin ho viedol takmer 60 rokov a počas jeho pôsobenia sa kláštor stal široko-ďaleko známym. Neskôr ho pomenovali po sv. Bertinovi a stal sa základom pre vznik mesta sv. Omera. Sv. Bertin žil veľmi prísnym životom a bol v neustálom spojení s Bohom. Veľa cestoval a učil svojich nasledovníkov, ako majú kázať. Spomedzi svojich nasledovníkov si vybral sv. Winnoca, aby založil kláštor v Wormhoudte, neďaleko Dunkirku. V neskorom veku (okolo 100 rokov), tento bojovný kazateľ Krista zomrel obklopený smútiacimi mníchmi. Jeho atribútom je malá loď.