Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11.november

* Anglicko (?)
† 698 (?) Malonne, Belgicko

Sv. Bertuin sa narodil pravdepodobne v Anglicku. Vstúpil do kláštora (asi dnešný Outwell v Cambridgeshire). Tam ho vysvätili za kláštorného biskupa. Neskôr potom odišiel do Ríma, kde strávil dva roky. Odtiaľ odišiel na územie dnešného Belgicka, kde založil kláštor St-Pierre v Malonne v regióne Namur. Tento kláštor potom viedol ako opát, no po čase začal žiť život pustovníka.