Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 27. november

* pol. 7. stor. Hochheim, dnes Veitshöchheim pri Würzburgu, Bavorsko, Nemecko
† okolo 734 Mainz, Porýnie-Falcko, Nemecko

Sv. Bilhilda pochádzala z grófskeho rodu. Okolo roku 672 sa vydala za pohanského franského vojvodu Hetana I. Porodila syna, ktorý však zanedlho zomrel. Po čase zomrel aj Hetan, Bilhilda zostala vdovou. Z dedičstva podporovala chudobných a chorých. Okolo roku 700 kúpila od arcibiskupa Rigiberta pozemok a na ňom založila benediktínsky kláštor, v ktorom sa sama stala opátkou. Tento kláštor neskôr dostal názov Altmünster. Od 13. storočia v ňom pôsobili cisterciáni a v 18. storočí bol kláštor zrušený. Úcta k sv. Bilhilde je doložená od konca 10. storočia.