Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Braulia už nenachádza

Svätý

Sviatok: 26.marec

* po 585
† 651 Zaragoza, Španielsko

svätý Braulio biskup

svätý biskup Braulio

Sv. Braulio bol biskupom v Zaragoze v Španielsku. Študoval na univerzite, ktorú viedol sv. Izidor Sevillský. Sám sv. Izidor považoval šľachtického študenta Braulia skôr za priateľa a svojho nasledovníka ako za žiaka. Zvykol mu posielať listiny na kontrolu a opravu. Braulio bol vysvätený za kňaza a keď sa v roku 631 uvoľnilo miesto na biskupstve v Zaragoze po smrti brata biskupa Jána, preláti zvolili za jeho nástupcu Braulia. Ako pastor pracoval Braulio s veľkou horlivosťou, učil a povzbudzoval svojich ľudí, hlavne proti ariánskej heréze, ktorá sa šírila po krajine. Bol v blízkom kontakte so sv. Izidorom, ktorému asistoval pri obnovení cirkevného poriadku a duchovnej disciplíny (malá časť ich korešpodencie sa zachovala). Zúčastnil sa na Štvrtom koncile v Tolede, ktorý viedol sv. Izidor. Neskôr sa zúčastnil aj na piatom a šiestom koncile. Biskupi ho vyzvali, aby napísal odpoveď pápežovi Honóriovi I., ktorý vyčítal španielskym biskupom, že zanedbávajú plnenie svojich povinností. Jeho obrana bola dôstojná a presvedčivá. Rôzne biskupské povinnosti mu nezabránili neustálej službe v katedrálnom chráme a v chráme „Madam del Pilar“, kde strávil cez deň i v noci veľa času v modlitbách. Luxus v hocijakej podobe mu bol cudzí. Jeho rúcha boli hrubé a jednoduché, podobne jeho strava a život v askéze. Svojimi výstižnými slovami a úprimnou srdečnosťou bol veľmi presvedčivý vo svojich argumentáciách. Jeho starostlivosť o chudobných svedčila o jeho skutočnom záujme o svoje „stádo“. Na sklonku svojho života stratil zrak – bola to pre neho veľká skúška. Posledné chvíle svojho života strávil recitovaním žalmov.