Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. november

* Francúzsko
† okolo 444 Tours, Francúzsko

Sv. Brictius bol žiakom sv. Martina z Tours v Marmoutier. Ako kňaz bol nafúkaný a ambiciózny. Sv. Martinom pohŕdal, a to aj napriek tomu, že svätec mal s ním veľkú trpezlivosť. Po čase si vstúpil do svedomia a prišiel za svojím vychovávateľom s veľkou ľútosťou a prosbou o odpustenie. Keď sa však stal po svojom učiteľovi Martinovi biskupom v Tours, vrátil sa k starým manierom, zanedbával svoje povinnosti, niekoľkokrát bol obvinený z nemorálneho správania a nakoniec vypovedaný zo svojho biskupstva. Odišiel do Ríma, kde strávil sedem rokov. Táto skúsenosť ho priviedla k pokore a celkom zmenila štýl jeho života. Keď administrátor jeho biskupstva v Tours zomrel, vrátil sa na svoje miesto a svoju prácu vykonával s takou poníženosťou, svätosťou a múdrosťou, že si ho začali uctievať hneď po smrti.