Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. marec

* okolo 520 St. Brides Bay, Wales
† 588 (589 alebo 601) Menevia (Mynyw), Wales

Význam mena: milý (hebr.)

Patrón Walesu

Dávid (Dewi) sa narodil v St. Brides Bay (dnes grófstvo Pembrokeshire) vo Walese (V. Británia) pravdepodobne v šľachtickej rodine. Jeho matkou bola sv. Nonna. Dávid sa v dospelosti rozhodol všetok blahobyt opustiť a odišiel do waleských hôr, kde žil prísnym asketickým životom pustovníka. Neskôr sa stal kňazom, vykonal si púť do Svätej zeme, kde bol vysvätený za biskupa. Po svojom návrate do Walesu zohral dôležitú úlohu na dvoch synodách v rokoch 560 a 569 proti bludu pelagianizmu. Na jeho podnet sa postavilo viacero kostolov po celom južnom Walese. Zomrel v meste Mynyw (Menevia), dnes St. David`s na juhozápade Walesu. Tam ho aj pochovali. Jeho hrob sa stal významným pútnickým miestom. V roku 966 jeho pozostatky preniesli do Glastonbury.