Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Nonnu nenachádza

Svätá

Sviatok: 3. marec

5.-6. storočie

Nonna (Nonne, Non, Nonnita, Nun) bola matkou svätého Dávida z Menevie. Narodila sa asi v šľachtickej rodine v Dyfede vo Walese, vydala sa za miestneho vojvodu, ktorý sa volal Sant. Neskôr pravdepodobne išla do Cornwallu a zomrela v Bretónsku. Jej pozostatky boli až do reformácie uchované v Cornwalle.