Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. apríl

† okolo 175 Korint, Grécko

Podľa tradície sv. Dionýz pochádzal z Korintu. V tomto meste sa potom stal aj biskupom. Niekoľko hodnoverných správ o ňom sa nám zachovalo od sv. Hieronyma a Euzébia z Cézarey. Euzébius zaznamenal niekoľko zaujímavých fragmentov z listov sv. Dionýza, adresovaných cirkevným spoločenstvám v Aténach, Laodicei, Ponte a na Kréte. Aj keď tieto fragmenty nehovoria o Dionýzovi priamo, predsa len sú dôležitými dokumentami. Z nich sa črtá náboženská situácia niektorých oblastí z obdobia počas pontifikátu sv. Sotéria, ako aj múdrosť a výrečnosť sv. Dionýza. Ďalší z jeho listov hovorí aj o mučeníctve sv. Petra a Pavla. V Rímskom martyrológiu sa síce Dionýz uvádza ako mučeník, no informácie o jeho smrti sú nejasné.

Sviatok: 8. apríl
2. storočiePodľa tradície sv. Dionýz pochádzal z Korintu. V tomto meste sa potom stal aj biskupom. Niekoľko hodnoverných správ o ňom sa nám zachovalo od sv. Hieronyma a Euzébia z Cézarey. Euzébius zaznamenal niekoľko zaujímavých fragmentov z listov sv. Dionýza, adresovaných cirkevným spoločenstvám v Aténach, Laodicei, Ponte a na Kréte. Aj keď tieto fragmenty nehovoria o Dionýzovi priamo, predsa len sú dôležitými dokumentami. Z nich sa črtá náboženská situácia niektorých oblastí z obdobia počas pontifikátu sv. Sotéria, ako aj múdrosť a výrečnosť sv. Dionýza. Ďalší z jeho listov hovorí aj o mučeníctve sv. Petra a Pavla. V Rímskom martyrológiu sa síce Dionýz uvádza ako mučeník, no informácie o jeho smrti sú nejasné.