Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. máj

† 698 Lindisfarne, Írsko

Sv. Eadbert sa stal po sv. Cuthbertovi biskupom v Lindisfarne v Írsku. Vynikal najmä veľkou láskou a úctou k Sv. Písmu. Poznal ho veľmi dobre. Spomína to aj sv. Béda Ctihodný vo svojich spisoch. Za svojho života si Eadbert získal povesť múdreho a svätého muža. Zomrel pravdepodobne v roku 698. Jeho relikvie boli okolo r. 875 uschované v Durhame v Anglicku. V niektorých zoznamoch svätých sa jeho meno uvádza aj ako Edbert.