Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 13. november

* 16. november 1900, Belene, Bulharsko
† 11. november 1952, Sofia, Bulharsko

Vincent Bossilkov sa narodil v 16. novembra roku Pána 1900 v bulharskej eugen bossilkovdedinke (v súčasnosti je už mestom) Belene. Mal zbožných a pracovitých rodičov.
Dňa 18. apríla roku Pána 1919 vstúpil Vincent do noviciátu passionistov v dedinke Ere v Belgicku, obliekol si rehoľný habit a prijíma meno Eugen od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Večné sľuby zložil 29. apríla roku Pána 1923 počas pobytu v Mooku v Holandsku. 25. júna roku Pána 1926 bol vysvätený za kňaza. O šesť rokov neskôr sa vracia do Bulharska, aby doma začal svoju horlivú apoštolskú činnosť. 7. októbra roku Pána 1947 bol vysvätený za biskupa v diecéze Nicopoli. Jeho povolanie passionistu ho vyzýva verne stáť pod krížom. Toto sľúbil v deň svojich rehoľných sľubov. To vedel veľmi dobre už ako kňaz, tým viac ako biskup, keď generálovi passionistov napísal: „Ja a moji spolubratia sme zdraví a šťastní, že sme na obľúbenom mieste synov svätého Pavla z Kríža, na Kalvárii.“
Biskup Eugen vrúcne prosil Pannu Máriu, aby mu u Boha vyprosila milosť mučeníctva. Keď biskup Eugen, ktorý si do svojho rehoľného mena vložil „od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“ a ktorý ho tiež nosil ako znak passionistov na svojom srdci si v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, na prvý piatok v mesiaci október (3. X.) roku Pána 1952 vypočul rozsudok, ktorým bol komunistickým režimom odsúdený na trest smrti, jeho srdce zaplavila radosť. Tešil sa z toho, že jeho prosba bola vypočutá. Mons. Georgi Kupen, odsúdený v tom istom súdnom procese na 12 rokov väzenia, napísal: „Keď som počul slová výroku smrti pre môjho biskupa, prenikla ma nesmierna bolesť. Hľadel som na biskupa Eugena a zbadal som ľahký úsmev, znamenie radosti mučeníka, ktorý obetuje svoj život Bohu.“
Biskupa Eugena od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ako „nepriateľa“ štátu zastrelili vo veku 52 rokov, v utorok 11. novembra roku Pána 1952 o 23.30 hod.
Mons. Bossilkov bol 15. marca roku Pána 1998 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený bl. pápežom Jánom Pavlom II. za blahoslaveného. Je prvým blahoslaveným katolíckej Cirkvi Bulharska.