Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. október

† okolo 675

Význam mena: nesúci (lat.)

Sv. Faro bol pôvodne v kráľovských službách. Žil na dvore kráľa Thiberta z Austrasia. Oženil sa, no jeho manželka Blidechild sa rozhodla vstúpiť do kláštora. Faro sa takisto rozhodol stať benediktínskym mníchom. V roku 628 bol menovaný za biskupa v Meaux vo Francúzsku. Franský kráľ Dagobert si ho vyvolil za svojho kancelára. Jeho súrodenci Chainoaldus a Burgundofara sa tiež uctievajú ako svätí.