Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. november

† asi 6. storočie

Sv. Fibitius bol mníchom v kláštore v Trieri na území dnešného Nemecka. Neskôr sa v tomto meste stal biskupom.