Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. február

* Írsko
† 661 (?)

Finan mac Rimedo pochádzal z Írska. Vstúpil do kláštora na škótskom ostrove Iona, ktorý založil sv. Kolumbán starší. Ako misionár neskôr pôsobil v Northumbrii (severovýchod Anglicka), kde bol okolo roku 651 menovaný za biskupa so sídlom v Lindisfarne. Tam dal postaviť kostol na írsky spôsob, z dubového dreva so strechou z morskej trávy. Viacero misionárov vyslal do oblastí stredného Anglicka (Mercia a Essex). V roku 653 pokrstil Peadu, syna Pendu, kráľa Mercie, a tiež Sigisberta, essexského vládcu. V spore ohľadom slávenia Veľkej noci bol zástancom keltských tradícií proti rímskym. Nesúhlasil s výpočtom času, v ktorom sa mala Veľká noc sláviť. Zomrel okolo roku 661.