Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. december

* Írsko (?)
† 549 Clonard, Írsko

„Učiteľ írskych svätých.“ Narodil sa pravdepodobne v Myshall, County Carlow v Írsku. Bol žiakom svätého Cadoca a Gildasa vo Walese. Finian sa však potom vrátil do Írska, kde staval školy, kláštory a kostoly. Založil kláštor v Clonarde, kde sa potom stal opátom. Tu vznikla známa biblická škola. Finian sa niekedy uvádza aj ako biskup, ale nie je isté, či ním bol. Jedným z jeho žiakov v Clonarde bol aj sv. Kolumbán.