Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. november

* Írsko (?)
† 624 (?) Štrasburg, Francúzsko

Sv. Florentius sa narodil asi v Írsku. Podľa tradície pochádzal z galsko-rímskej šľachty. Ako pustovník prišiel do Alsaska, kde žil asketickým životom. Mnoho ľudí ho vyhľadávalo, aby našlo u neho pomoc. Podľa legendy ho raz dal vyhľadať sám kráľ Dagobert I., ktorý ho žiadal o vyliečenie svojej nemej dcéry. Keď ju Florentius zázračne uzdravil, kráľ mu mu povedal, že mu dá toľko pôdy, koľko dokáže obísť jeho malý osol, počas kráľovej rannej toalety. Osol sa pustil do cvalu a obrovský kus pôdy dal potom kráľ Florentiovi. Na tejto pôde potom založil kláštor s názvom Niederhaslach. Táto legenda však neobsahuje všetky pravdivé údaje. Kráľ Dagobert žil neskôr a nemal dcéru, len dvoch synov. Florentius sa neskôr stal biskupom mesta Štrasburg a založil kláštor sv. Tomáša v Štrasburgu a v Niederhaslach.