Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. marec

* 4. storočie Albano pri Ríme, Taliansko
† 12. marec 417 Rím

Pontifikát: 401 – 417

Význam mena: nevinný (z lat.)

Emblém: anjel nesúci korunu

Inocent sa narodil v Albane pri Ríme. Podľa svedectva sv. Hieronyma bol synom pápeža sv. Anastázia I. Za pápeža bol zvolený 22. decembra 401 ako bezprostredný nástupca svojho otca. Počas svojho vyše 15-ročného pontifikátu sa musel boriť s viacerými ťažkosťami, akými bolo napr. vyplienenie Ríma Vizigótmi v roku 410 či iné občianske neporiadky. Aj na poli vierouky musel bojovať proti bludu pelagianizmu, ktorý popieral dedičný hriech a Božiu milosť nepokladal za dôležitú pre spásu človeka. Inocent však mal diplomatické schopnosti, bol láskavým a rozhodným. Podarilo sa mu viacero sporov vyriešiť. V roku 411 bola v Kartágu v Afrike synoda biskupov, na ktorej odsúdili pelagianizmus a podporili primát pápeža. Sv. Augustín vtedy povedal pamätné slová: „Roma locuta, causa finita.“ Pápež zostavil viacero právnych noriem, napísal spisy o neomylnosti pápeža vo veciach viery a mravov, venoval sa katechéze, vysluhoval sviatosti, usiloval sa byť v styku s duchovenstvom. Zomrel 12. marca 417. Celý Rím ho oplakával. Pochovali ho na cintoríne „ad ursum pilateum“ na Via di Porto.