Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny čínskych mučeníkov

Svätá

Sviatok: 9. júl

* 28. apríl 1866 Beaune, Dijon, Francúzsko
† 9. júl 1900 Tai-yuen-fu, Čína

Sv. Mária Ermellina od Ježiša, vlastným menom Irma Grivotová, patrí do skupiny sto dvadsiatich čínskych mučeníkov, ktorých kanonizoval pápež Ján Pavol II. 1. októbra 2000. Za blahoslavených boli vyhlásení v rôznych menších skupinách od roku 1746 do roku 1951. Medzi nimi sú biskupi, kňazi, katechéti, rehoľné sestry a rehoľní bratia, ale aj laici. Z tohto celkového počtu bolo 9. júla 1900 v meste Tai-yuen-fu zavraždených dvadsaťdeväť ľudí – 3 biskupi, 4 kňazi, 1 rehoľný brat, 7 rehoľných sestier, 11 čínskych františkánskych terciárov a 3 laici. Stali sa obeťami nenávisti fanatických „boxerov“, ktorých vzbura vypukla práve koncom 19. storočia.

Sestra Mária Ermellina od Ježiša bola predstavenou františkánskej komunity. Vlastným menom sa voala Irma Grivotová. Narodila sa 28. apríla 1866 v Beaune v kraji Burgundsko (Francúzsko). Od malička bola vychovávaná v hlbokej viere a vrúcnom vzťahu k Bohu. Do škôl chodila v Beaune. Keď mala 27 rokov, vstúpila do novozaloženého Inštitútu františkánskych misionárov Panny Márie v meste Vanves. V roku 1894 dostala biely habit a nevšedné rehoľné meno Mária Ermellina od Ježiša. „Ermellino“ totiž znamená hranostaj. Mladá rehoľnica si chcela tým pripomínať belosť tohto zvieraťa. Sama chcela byť tak čistá a biela, doslova „Ježišov hranostaj“. Jej hlboká zbožnosť a bezúhonný život si všimla generálna predstavená, zakladateľka rádu. Poverila ju úlohou sekretárky predstavenej. V roku 1896 dostala novú úlohu vo Vanves v remeselníckych dielňach a v rehoľnej tlačiarni. V tom roku zložila aj rehoľné sľuby.

V roku 1898 ju generálna predstavená povolala do Ríma, kde sa mala pripraviť na misie. Mária Ermellina s radosťou prijala toto poslanie. Od detstva totiž obdivovala misionársku prácu. V marci roku 1899 odišla spolu s ďalšími šiestimi sestrami z Ríma do Číny. Z poverenia zakladateľky rádu sa stala predstavenou tejto novej misijnej komunity. Po 35-tich dňoch plavby dorazili do mesta Šanghaj. Odtiaľ pokračovali až do mesta Tai-yuen-fu, kam prišli 4. mája 1899. V tomto meste už pôsobili františkáni. Bol tu sirotinec, v pláne mali rekonštruovať nemocnicu, zorganizovať ambulancie. Pustili sa do práce. No už o rok a dva mesiace po príchode, 5. júla 1900, vtrhli do mesta „boxeri“, ktorí uväznili Máriu Ermellinu, ostatné sestry a spolu s nimi aj ďalších spolupracovníkov. 9. júla im povedali, že ich postavia pred súd. Namiesto toho ich však zobrali na mestský súdny dvor a tam ich všetkých zabili, postínali im hlavy.