Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

taliansky: Giacomo
priezvisko: Picéni

Svätý

Sviatok: 28. november

* okolo 1394 Monteprandone pri Ancone, Taliansko
† 28. november 1476 Neapol, Taliansko

Atribúty: ampulky s monogramom IHS; kalich, z ktorého uniká had

Francisco Zurbarán (1598 - 1664): Jakub della Marca, Museo del Prado v Madride

Francisco Zurbarán (1598 – 1664): Jakub della Marca, Museo del Prado v Madride

Sv. Jakub Picéni sa narodil v Monteprandone pri Ancone v Taliansku. Keď mal asi 22 rokov, vstúpil do kláštora františkánov. Veľký vplyv mal na neho sv. Bernardín Sienský. V kláštore žil Jakub prísnym životom pokánia. Takmer stále sa postil. Býval vážne chorý, šesťkrát prijal sviatosť pomazania chorých. Jeho najväčšou starosťou bolo, aby ho fyzická bolesť neodradila od modlitby. Okolo Bernardína Sienského sa sformovalo viacero výborných kazateľov, medzi ktorých patril Ján Kapistránsky, ale aj Jakub della Marca. Ako kazateľ – a veľmi horlivý – precestoval viacero krajín: Toskánsko, Umbriu, Marky, bol na území dnešného Rumunska, Maďarska, v Čechách. Pápež Kalixt III. ho v roku 1455 poveril zjednotiť františkánsky rád, ktorý sa predtým rozdelil na observantov a minoritov. Jakubovo úsilie však nebolo úspešné. Naďalej kázal ako ľudový kazateľ. Odmietol vymenovanie za Milánskeho arcibiskupa. Ku sklonku života sa utiahol do kláštora vo svojom rodisku v Monteprandone. Založil tam knižnicu, v ktorej zhromaždil okolo dvesto spisov z oblasti teológie, rétoriky a homiletiky. Za svätého bol vyhlásený v roku 1726.