Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. december

* 23. jún 1160 (alebo 1154) Faucon, Provensálsko, Francúzsko
† 17. december 1213 Rím

Význam mena: Boh je milostivý (hebr.)

Atribúty: zlomené reťaze, s otrokmi

Socha sv. Jána z Mathy na fasáde kostola vo Viedni

Socha sv. Jána z Mathy na fasáde kostola vo Viedni

Sv. Ján z Mathy pochádzal z významnej rodiny. Teológiu študoval v Paríži, získal doktorát a asi v roku 1185 bol vysvätený za kňaza. Pri svojej prvej sv. omši mal videnie Najsvätejšej Trojice a pocítil v sebe volanie založiť nový rehoľný rád. Prvý kláštor rádu Najsvätejšej Trojice založil spolu so sv. Félixom z Valois po roku 1194 v Cerfroide (dnes Brumetz severovýchodne od Paríža). Tzv. trinitári sa venovali najchudobnejším – otrokom a snažili sa ich vykupovať z otroctva. Takisto sa starali aj o väzňov. Pápežské schválenie dostala nová rehoľa v roku 1198 od pápeža Inocenta III. Ján chodil po južnom Francúzsku, Španielsku a Taliansku a vyzýval na dobročinnosť.  Zašiel aj do Maroka a snažil sa, aby čím viacerí otroci boli vykúpení a mohli dôstojne žiť. V roku 1203 ho povolal pápež Inocent do Ríma, aby aj tam založil kláštor. Ján tam zostal až do svojej smrti.

Rehoľa trinitárov sa rýchlo šírila po Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Nemecku a Anglicku. Hlavnou úlohou bola pastoračná starostlivosť o otrokov, väzňov a zomierajúcich. Sv. Ján bol kanonizovaný v roku 1694.