Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

krstné meno: Hugo

Svätý

Sviatok: 4. november

* 9. apríl 1127 (?) Amiens vo Valois, Francúzsko
† 4. november 1212 (?) Cerfroid, dnes Brumetz pri Paríži

Význam mena: šťastný (lat.)

Pustovník a spoluzakladateľ rádu trinitárov spolu so sv. Jánom z Mathy. Žil ako eremita v Cerfroide vo Francúzsku. V roku 1198 získal súhlas diecézneho biskupa na založenie rádu Najsvätejšej Trojice, aby mohol vykúpiť zajatcov, ktorých zajali Mauri. Keď mal sedemdesiat rokov, založil konvent sv. Mathburna v Paríži. Zomrel 4. novembra v Cerfroide.