Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Sviatky’ Category

Svätá Sviatok: 22. december * 15. júl 1850 Sant‘ Angelo Lodigiano pri Miláne, Taliansko † 22. december 1917 Chicago, USA Patrónka emigrantov a imigrantov Sv. Františka sa narodila ako najmladšia z trinástich detí v rodine roľníka. Tí sa o svoje deti vzorne starali. Františka sa stala učiteľkou. V roku 1874 vstúpila do rehole Sestier Božej prozreteľnosti v meste Codogno, kde sa stala riaditeľkou internátnej školy. Rehoľu však zrušili. Františka v roku 1880 založila rád Misijných sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý už o rok dostal schválenie od pápeža. Keďže mala veľkú úctu k sv. Františkovi Xaverskému, rehoľné meno si dala Xaveria (tal. Saveria). Až do smrti  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 23. september † zač. 1. stor. Význam mena: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Sv. Alžbeta je nám známa najmä z Lukášovho evanjelia. Pochádzala z Áronovho kňazského rodu. Bola ženou židovského kňaza sv. Zachariáša. Boli už v staršom veku, keď sa im narodil prvý a jediný syn Ján Krstiteľ, ktorý pripravil cestu Božiemu synovi Ježišovi Kristovi. Jeho narodenie oznámil archanjel Gabriel Zachariášovi, keď konal v jeruzalemskom chráme obetu (Lk 1,5-20). O šesť mesiacov prišiel ten istý archanjel do Nazaretu k Panne Márii, ktorej oznámil, že sa stane matkou Ježiša Krista. Mária potom išla navštíviť svoju tetu Alžbetu do Ein Keremu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. máj * 1226 Saludecio (Rimini), Taliansko † 8. máj 1292 Monte Orciaro, Taliansko Amato Ronconi sa narodil v Saludecio v roku 1226 ako druhý syn otcovi Felixovi z rodu Ronconi a matke Sante. Pretože sa veľmi skoro stal sirotou, svoju mladosť prežil s rodinou svojho brata. Amato sa už ako mladík rozhodol žiť podľa evanjelia v duchu františkánskej spirituality. Navštevoval malý kláštor, ktorý založil svätý František a ktorý sa nachádza na Monte Formosino medzi Castello di Montegridolfo a Mondaino. František z Assisi sa stal inšpiráciou pre jeho život pokánia a lásky a pretože ho chcel nasledovať zblízka, rozhodol sa byť súčasťou  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. január * 21. apríl 1651 Benaulim, Goa, India † 16 január 1711 Kandy, Srí Lanka José (Jozef) Vaz sa narodil v Indii, v dedinke Benaulim, v oblasti mesta Goa dňa 21. apríla 1651, v rodine brahmínov Konkany, ktorá v 16. storočí prešla na kresťanskú vieru. Po zavŕšení prípravných štúdií v meste Goa (v tomto meste pôsobil niekoľko desaťročí predtým aj sv. František Xaverský) pokračoval v humanistickej formácii na jezuitskej univerzite. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v dominikánskom kolégiu sv. Tomáša Akvinského. Za kňaza bol vysvätený v roku 1676. Na mariánskom pútnickom mieste blízko Sancoale spísal v roku 1677 otec  [ Read More ]

Sviatok: 12. december Liturgické slávenie: ľubovoľná spomienka 12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v Mexickom Guadalupe. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území dnešného Mexika. Prvé zjavenie sa udialo 9. decembra 1531, keď Juan Diego išiel skoro ráno na sv. omšu. Bolo to na vŕšku Tepeyac, kde boli ruiny niekdajšieho pohanského chrámu aztéckej bohyne „Matke bohov“. Panna Mária pozdravila Juana a vyslovila želanie, aby na tomto vrchu postavili chrám jej zasvätený, aby tam mohla pomáhať chudobnému a utláčanému ľudu. Juan Diego v ten deň išiel za biskupom a porozprával mu, čo videl.  [ Read More ]

Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého) Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok   V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska „Omša v Bolsene“, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a viacero ľudí uprene hľadí na posvätnú Hostiu, ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží v rukách: je to Hostia viac červená ako biela a kvapkajú z nej kvapky krvi…  Ide tu o chýrny zázrak z Bolsena (pri Orviete) z roku 1263, ktorý dal podnet vzniku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela. Medzi bludmi, ktoré  [ Read More ]

Sviatok: 31. mája, na Slovensku 2. júla Liturgické slávenie: sviatok Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Sviatok Návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom Východe. Na Západ ho uviedla františkánska rehoľa v r. 1263. Postupne ho prevzali iné rehole, ako karmelitáni, mercedári, servíti atď. V r. 1389 ho pápež Urban  [ Read More ]

Sviatok: 9. november Liturgické slávenie: Sviatok Lateránska bazilika patrí medzi štyri hlavné baziliky Cirkvi. Nachádza sa na Lateránskom námestí v Ríme vedľa Lateránskeho paláca. Pôvod mena Laterani siaha až do čias okolo narodenia Krista. Vtedy Lateránsky palác patril rodu Laterani. Jej posledného potomka dal zavraždiť cisár Nero. Palác sa potom stal majetkom cisára. Keď nastúpil na cisársky trón Konštantín Veľký, daroval celý palác pápežovi Silvestrovi I. Vtedy sa stal sídlom pápežov a zostal ním takmer tisíc rokov. No v roku 1308 vyhorel, a tak sa pápež presťahoval do Vatikánskeho paláca. Zrúcaniny vyhoreného paláca dal odstrániť pápež Sixtus V. v roku  [ Read More ]

Sviatok: 18. november Liturgické slávenie: Ľubovoľná spomienka Podľa tradície sv. apoštola Petra pochovali hneď po jeho mučeníckej smrti na Vatikánskom vŕšku a sv. Pavla na Ostijskej ceste. Vatikánsky vŕšok sa vtedy nachádzal za hradbami mesta. Na rozkaz cisára Konštantína Veľkého vystavali v roku 324 nad hrobom sv. Petra veľký chrám. V polovici 15. storočia hrozilo, že táto prvá bazilika sa zrúti, a tak sa pápež Mikuláš V. rozhodol odstrániť ju a na jej mieste postaviť novú. Stavbu začal stavať Bernardo Rosselino v roku 1452. Po smrti sa práce zastavili. Pokračovali až v roku 1506. Vtedy pápež Július II. požehnal základný  [ Read More ]

Sviatok: 2. november Liturgické slávenie: Spomienka Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná  [ Read More ]