Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Archive for the ‘Slovenskí svätí’ Category

Blahoslavený Sviatok: 8.január * 4. január 1915, Vajnory † 8. január 1969, Bratislava Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915. Bol najstarší z desiatich detí Jána Zemana a Agneše rodenej Grebečiovej. Vyrastal v rodine, ktorá od útleho detstva vychovávala deti k viere, a tak niet divu, že už ako malý desaťročný chlapec sa rozhodol vydať na cestu rehoľného kňaza. Nikomu sa nepodarilo odradiť ho od tejto myšlienky. Dokonca ani donovi Bokorovi, ktorý ho pred prijatím do ústavu saleziánov v Šaštíne skúšal. Na požiadanie rodičov, pretože boli chudobní, ho odrádzal, že je ešte malý a v kláštore saleziánov bude bez mamičky  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 12. november † 11. novebmer 1003 Päť bratov mučeníkov (poľ. Żywot Pięciu Braci Męczenników, lat. Vita quinque fratrum martyrum; známy tiež ako Adiuva, Deus…, Dopomôž, Bože…) – stredoveký útvar napísaný latinsky, predstavujúci históriu piatich bratov mučeníkov. Autorom je Bruno z Querfurtu. Podľa Dalimilovej kroniky v poľskom lese žilo päť bratov mníchov – Matej, Izák, Kristín, Ján a Benedikt. Ján a Benedikt pochádzali z talianskeho prostredia, Izák, Matej a Kristín z Poľska. Iné pramene uvádzajú, že traja z bratov pochádzali z Talianska a dvaja s najväčšou pravdepodobnosťou zo Slovenska. Úcta k svätým piatim mučeníkom sa rozšírila na celom území  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. júl * 983 † 1043 Kyjev, Ukrajina Mojsej Ugrín (Mojžiš Uhorský, Мојсеј Угрин) je jedným z prvých kanonizovaných svätcov nášho národa. Pochádzal z východného Slovenska, ale je uctievaný aj mimo Slovenska, ba možno viac mimo Slovenska než u nás. Mojsej pochádzal z Uhorského rodu. Požíval veľkú úctu svätého Borisa. Boris bol ruské knieža, ktorému Mojsej slúžil spolu so svojím bratom Jurajom. Juraj padol na rieke Jalte pri boji Borisa so Sviatopolkom I.. Mojsej ktorý sa ako jediný v tejto bitke zachránil, prichádza do Kyjeva k Predislave, sestre kniežaťa Sviatopolka I.. Tu sa skrýval pred Sviatopolkom I. a horlivo  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. január * 400? † 482 O jeho pôvode nič nevieme, ani to, z ktorej krajiny pochádzal. Formoval sa v lérinskom kláštore v Galii. Okolo r. 454 prišiel do Podunajska, kde žil ako pustovník. Pohyboval sa na území od Vindobony (dnešná Viedeň) až po Castra Batava (Pasov). Pôsobil aj medzi Slovanmi pravdepodobne v Panónii, južne od Dunaja. Jeho telo preniesli v r. 482 do južného Talianska. Žil veľmi prísne, asketicky. Chodil bosý, odetý v hrubom odeve, spával na holej zemi. Jedol iba raz denne, a to po západe slnka. Nikdy nepil víno. Modlil sa a rozjímal vždy dlho do  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. február * 584 Poitou-Charentes, neďaleko mesta Nantes, v Akvitánii, Francúzsko † 675 Elnon, Flámsko, Belgicko Význam mena: milý, milený, milovaný, obľúbený (lat.) Sv. Amantius (*584 – †675), (lat. Amantius, nem. Amandus, Amadeus, fran. Amand, slov. Milan) bol pustovníkom, opátom a misijným biskupom. Pôsobil v Akvitánsku (dnešné západné Francúzsko), vo Flámsku (dnešné Belgicko) ale aj v Podunajskej nížine (aj územie dnešného Slovenska). Pochádzal z rodu šľachticov. Jeho otec bol kráľovským sudcom. Už ako malý chlapec mal vrúcny vzťah k Bohu. Ako mladík odchádza z domu do kláštora na malý ostrov Yeu v atlantickom oceáne (L’Île-d’Yeu – Ostrov Saint-Aubin-la-Plaine, Francúzsko). Nachádza tu Boží pokoj. Otec  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 8. máj * 26. marec 1901, Bayonne, New Jersey, Spojené štáty americké † 8. máj 1927 Convent Station, New Jersey, Spojené štáty americké Miriam Terézia Demjanovich, sa narodila 26. marca 1901 v meste Bayonne v USA ako najmladšia zo siedmych detí v rodine slovenských gréckokatolíkov Alexandera Demjanoviča a  Johanny r. Suchej, pôvodom z Bardejova. Do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety vstúpila v roku 1925 po získaní vysokoškolského diplomu v odbore humanistiky s vynikajúcimi výsledkami. Už ako postulantka a novicka sa Miriam Terézia vyznačovala intenzívnou spiritualitou založenou na mystickej skúsenosti spoločenstva Najsvätejšej Trojice, a to až do tej miery, že ju nazývajú „americkou svätou Terezkou od Dieťaťa  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 4. marec * 2. január 1892 Hatvan, Maďarsko † 4. marec 1951 Kistarcsa, Maďarsko „FIDENTER AC FIDELITER” S dôverou a s vernosťou slúžil svätej cirkvi, s dôverou a vernosťou žil pre veriacich a za svoju vlasť. Jeho otec Zoltán Meszlényi starší bol učiteľským inšpektorom a matka, rodáčka z nášho mesta Etela Burszky. Rodičia uzavreli sviatosť manželstva v v Rimavskej Sobote 16. januára 1886. V tejto rodine sa narodilo sedem detí. V poradí druhý uzrel svetlo sveta Zoltán Lajos, v maďarskom Hatvane 2. januára 1892. Podľa potvrdenia učiteľského úradu župy Gömör – Kishont Zoltán Meszlényi starší od 15. marca 1895 pôsobil ako  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 31. júl; na Slovensku 30. júl * 24. december Krivá na Orave † 31. júl 1955 Trnava Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako desiata z jedenástich detí. Pokrstená bola 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci. V rokoch 1923 – 1931 navštevovala Cecília ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi bola obľúbená; bola usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. V roku 1929 miestny farár Viktor Milan priviedol do Krivej  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 23. júl; na Slovensku 11. máj * 21. apríl 1904 Hrabské, okres Bardejov † 23. júl 1976 Prešov Mons. Vasiľ Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup midilenský sa narodil 21. apríla 1904 v obci Hrabské, okres Bardejov. Teologické štúdiá absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal 3. februára 1929 v Prešove. Následne bol ustanovený za administrátora farnosti Pakostov. Keď bola erigovaná farnosť v Prahe, biskup P. P. Gojdič, OSBM, menoval Vasiľa Hopka za jej prvého farára. Od 15. septembra 1936 do 31. augusta 1941 bol spirituálom kňazského seminára v Prešove. V apríli  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 1. november * 14. apríl 1911 Veľký Bočkov, Podkarpatská Rus, dnes Velykyj Byčkiv, Ukrajina † 1. november 1947 Mukačevo, Ukrajina Význam mena: dar od Boha (gr.) Blahoslavený Teodor Romža sa narodil 14. apríla 1911 vo Veľkom Bočkove na Ukrajine ako deviate dieťa chudobnej rusínskej rodiny, bohatej iba na vieru a statočnosť. Rodičia, ktorých si všetci veľmi vážili, viedli deti k hlbokej nábožnosti. Teodor bol nadaný. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Chuste verejne prejavil svoje povolanie, ktoré v ňom zrelo už vyše dvoch rokov: rozhodol sa ísť za kňaza celibátnika napriek tomu, že jeho profesori mu radili dať sa na  [ Read More ]