Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 7. august

1. storočie

Sv. Klaudia (Claudia) bola matkou sv. Lína, ktorý sa stal druhým pápežom. Podľa tradície bola dcérou britského kráľa Caractacusa, ktorý bol deportovaný aj so svojou rodinou do Ríma ako zajatec, keď ho porazil Aulus Plautius. Cisár Klaudius ho prepustil na slobodu. Kvôli tomu pomenoval jednu zo svojich dcér Klaudia. Tá zostala v Ríme, bola pokrstená, a spomína sa v druhom Pavlovom liste Timotejovi. Iná tradícia ju pokladá za dcéru Cogidubnusa, Klaudiovho britského spojenca, ktorá bola pomenovaná podľa cisára. Martial spomína britskú dámu, Claudiu Rufinu, a hovorí, že sa vydala za jeho priateľa Aulusa Pudensa, rímskeho senátora. Ďalšia tradícia pokladá tohto senátora za Pudensa, ktorý sa spomína v Druhom liste Timotejovi.