Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. september

* Rím
† jún 253 Centrum Cellae, dnes Civitavecchia, Taliansko

Pontifikát: 251 – 253

Význam mena: silný ako roh (lat.) alebo pochádzajúci z rodu Kornéliovcov

Atribút: roh

Patrón roľníkov, dobytka; proti epilepsii, kŕčom, nervovým a ušným chorobám

Rímsky kňaz menom Kornélius bol zvolený za pápeža v roku 251 po sv. Fabiánovi, vo voľbách, ktoré sa oneskorili o 14 mesiacov kvôli Déciovmu prenasledovaniu kresťanov. Podľa niektorých prameňov bol pôvodom Riman, no nie je to isté. Do jeho zvolenia spravoval Rím kňaz Novacián. Keď sa Kornélius stal pápežom, ctibažný Novacián sa nechal svojimi prívržencami vysvätiť na biskupa a nechal sa zvoliť za pápeža. Tým sa stal prvým protipápežom v dejinách. Tvrdil o Kornéliovi, že je odpadlík. Aj voči zblúdilým kresťanom bol tvrdý. Hovoril, že už sa nemôžu vrátiť do Cirkvi, ani na smrteľnej posteli. Chceli mať Cirkev „svätých“, čistých (katari – z gr. kataroi). V Cirkvi vtedy vznikol zmätok, pretože aj Kornélius aj Novacián informovali o tom, že boli zvolení za pápeža. Biskup z Kartága, sv. Cyprián, poslal do Ríma dvoch biskupov, aby preskúmali situáciu a priniesli pravdivé informácie. Keď sa tak stalo, Cyprián okamžite chytil stranu Kornéliovi. K Cypriánovi sa pridal aj alexandrijský biskup Dionýz. Cirkev v Antiochii sa však skôr prikláňala k Novaciánovi a jeho rigoróznosti. Kornélius im vtedy poslal list, kde obšírne popísal svoje počínanie a Novaciánove správanie. Vysvetlil závery z rímskej synody, ktorá sa konala roku 251 za prítomnosti šesťdesiatich biskupov. Novaciána a jeho prívržencov vylúčili pre neposlušnosť z Cirkvi.

Kornélius sa s láskou staral o rímsky ľud. Pomáhal najmä vdovám, chudobným a chorým. V roku 252 cisár Gallus začal nové prenasledovanie kresťanov. Kornélia poslal do vyhnanstva do Centrum Cellae (dnešná Civitavecchia), kde nasledujúceho roku zomrel. Sv. Cyprián o ňom hovorí ako o mučeníkovi, no jeho mučeníctvo nie je potvrdené. Jeho pozostatky neskôr preniesli do Ríma do katakomb sv. Kalixta.