Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Patrí do skupiny mexických mučeníkov

Sviatok: 21. máj; deň smrti: 25. máj

* 30. júl 1869 La Sementera pri  Totatiche v štáte Jalisco v Mexiku
† 25. máj 1927 Colotlán, štát Jalisco v Mexiku

Sv. Krištof Magallanes

Sv. Krištof Magallanes

Krištof Magallanes pochádzal z rodiny roľníka. V mladosti zvykol pásť stáda. Vo veku 19 rokov začal teologické štúdiá v seminári. Svoje kňazské účinkovanie začal v Totatiche. Bol veľmi horlivým kňazom. Zakladal školy, katechetické centrá pre deti a dospelých, inicioval vydávanie novín. Snažil sa pomôcť ľuďom aj po praktickej stránke – založením stolárskych dielní, poľnohospodárskych fariem, elektrifikovaním mlynu a pod. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie.

V tých časoch vláda a politici neboli Cirkvi naklonení. Vzťahy chladli už od začiatku 19. storočia. V roku 1917 bola schválená v Mexiku nová ústava, ktorá bola v niektorých bodoch namierená proti Cirkvi. Cirkevný majetok bol zoštátnený, kňazi stratili právo voliť, zahraničných misionárov vyhnali, semináre zatvorili. Krištof zhromaždil seminaristov a sám sa pokúsil vytvoriť seminár. No aj tento bol štátom zatvorený. Pokúšal sa o to znova, no situácia sa opakovala. Rozhodol sa teda vyučovať seminaristov tajne. Nepokoje vyvrcholili v roku 1926, keď nastalo povstanie tzv. kristerov. Kresťania sa rozhodli bojovať zbraňou proti bezpráviu, ktoré sa dialo voči nim. Zapojili sa aj niektorí kňazi. Biskupi to neschvaľovali, no na druhej strane neupierali ľuďom právo brániť sa.

Z účasti na tomto povstaní bol obvinený aj Krištof, ktorý sa na tom však nepodieľal. Zatkli ho 21. mája 1927. Práve slávil sv. omšu potajme na jednej farme. Vo väzení sa ocitol spolu s niekoľkými ďalšími, ktorých povzbudzoval, dal im rozhrešenie. Dňa 25. mája ho spolu s ďalším kňazom Augustínom Calocom popravili.

Za blahoslaveného bol vyhlásený spolu so skupinou 21 kňazov a troch laikov pápežom Jánom Pavlom II. dňa 22. novembra 1992 a za svätého tým istým pápežom 21. mája 2000.