Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Krištof Magallanes a spoločníci, mučeníci)

Svätí

Sviatok: 21. máj

20. storočie

Vzťahy medzi štátom a Katolíckou cirkvou sa v Mexiku zhoršovali od roku 1820. Veľký vplyv na to mala liberálna reforma v 50. a 60. rokoch 19. storočia. Štátni predstavitelia sa usilovali obmedziť vplyv Cirkvi na chod štátu a snažili sa získať kontrolu nad majetkami, ale aj nad životom Cirkvi. Od roku 1913 nastala revolúcia, ktorá prešla v občiansku vojnu v trvaní sedem rokov. V roku 1917 bola v Mexiku vyhlásená nová ústava, ktorá bola vo viacerých bodoch namierená proti kresťanom. Mexickí biskupi protestovali proti tomu, no vtedajší prezident Don Venustiano Carranza ju podpísal, a tak vstúpila do platnosti. Následne sa začali zavádzať proticirkevné opatrenia, ktoré zosilneli zvlášť po roku 1926. Kňazi cudzinci museli odísť z Mexika, začali sa zatvárať súkromné, teda i cirkevné školy, a likvidovať niektoré charitatívne organizácie. V roku 1921 vybuchla v kostole Panny Márie v Guadalupe pod oltárom bomba. Bežné boli násilnosti a lokálne boje. Kresťania utvorili organizáciu s názvom Mexická liga na obranu náboženskej slobody. V roku 1926 nastalo povstanie tzv. kristerov, ľudové povstanie kresťanských laikov (kristiáda), ktoré malo charakter guerillovej (partizánskej) vojny. Z toho zostali zaskočení predstavitelia štátu, ale aj cirkevnej hierarchie. V týchto bojoch sa angažovali aj niektorí kňazi, napr. José Reyes Vega. To viedlo štát k obvineniu katolíckych biskupov z účasti na krviprelievaní. Biskupi to odmietli, ale na druhej strane vyhlásili, že kresťania majú práv brániť svoju vieru. Nastalo vraždenie kňazov, búranie kostolov a popravy podozrivých z účasti na povstaní. Konflikt sa podarilo ukončiť až v roku 1929.

Z tohto obdobia pochádza 25 mučeníkov, ktorí boli vyhlásení za svätých pápežom Jánom Pavlom II. dňa 21. mája 2000. 22 z nich bolo kňazov, traja boli laici. Ich sviatok sa slávi spoločne ako ľubovoľná spomienka 21. mája.

Kompletný zoznam:

Cristobal Magallanes Jara, kňaz
Roman Adame Rosales, kňaz
Rodrigo Aguilar Aleman, kňaz
Julio Alvarez Mendoza, kňaz
Luis Batis Sainz, kňaz
Agustin Caloca Cortes, kňaz
Mateo Correa Magallanes, kňaz
Atilano Cruz Alvarado, kňaz
Miguel De La Mora De La Mora, kňaz
Pedro Esqueda Ramirez, kňaz
Margarito Flores Garcia, kňaz
Jose Isabel Flores Varela, kňaz
David Galvan Bermudez, kňaz
Salvador Lara Puente, laik
Pedro de Jesus Maldonado Lucero, kňaz
Jesus Mendez Montoya, kňaz
Manuel Morales, laik
Justino Orona Madrigal, kňaz
Sabas Reyes Salazar, kňaz
Jose Maria Robles Hurtado, kňaz
David Roldan Lara, laik
Toribio Romo Gonzalez, kňaz
Jenaro Sanchez Delgadillo, kňaz
David Uribe Velasco, kňaz
Tranquilino Ubiarco Robles, kňaz