Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. máj

* 26. októbra 1828, Turín, Taliansko

† 30. marca 1900, Turín, Taliansko

sv. Leonardo Murialdo - Wikipedia

Leonard Murialdo sa narodil v Turíne v roku 1828 ako ôsme dieťa svojich rodičov. V štyroch rokoch mu umrel otec.

Dobrú kresťanskú výchovu získal v kolégiu Scolopínov v Savone. V mladom veku prešiel hlbokou duchovnou krízou, ktorá ho doviedla k obráteniu a k nájdeniu kňazského povolania. Filozofické a teologické štúdia začal v Turíne a počas tých rokov začal pracovať v oratóriu Anjela strážcu, ktoré riadil jeho bratranec, teológ Roberto Murialdo.

Vďaka tejto spolupráci zakúsil problémy turínskej mládeže: chlapci na ulici, väzni, kominári, pomocníci v obchodoch. V roku 1851 bol Leonard vysvätený za kňaza. A začal úzko spolupracovať s donom Cafassom a donom Boscom. Don Bosco mu zveril vedenie oratória svätého Alojza. Leonard tak nasával preventívny systém, ktorý neskôr celkom prevzal pre svoje diela. V roku 1866 prijal direktorstvo v Turínskom remeselníckom kolégiu a vložil sa do ľudskej, kresťanskej a odbornej výchovy chudobných a opustených chlapcov. Aby vylepšil svoj výchovný prístup, ponavštevoval mnohé výchovné inštitúcie v Taliansku, Francúzsku i Anglicku.

Bol jedným z promótorov ľudových katolíckych knižníc a Únie katolíckych robotníkov. V tej bol aj dlhé roky cirkevným asistentom.
V roku 1873 s podporou niekoľkých spolupracovníkov založil Kongregáciu svätého Jozefa (Jozefíni od Murialda) s cieľom apoštolátu a výchovy mladých, najmä najchudobnejších a opustených. Otváral oratória, odborné školy, domovy pre pracujúcich chlapcov a roľnícke kolónie, prehlboval svoj úsilie v laických združeniach, predovšetkým na poli odbornej formácie mladých a dobrej tlače. Jeho mottom bolo: Pracovať a mlčať.

Bol človekom ducha a modlitby, kontemplatívny v činnosti ako don Bosco. V roku 1884 viac ráz trpel na zápal priedušiek. Don Bosco ho šiel požehnať a, napriek ťažkostiam a nepríjemnostiam žil až do roku 1900. Strata otca v detskom veku podnietila aj Leonarda, aby sa stal otcom a vodcom mladých, ktorých mu Pán zveroval. Život, štýl a dielo ho veľmi zblížilo s priateľom a vzorom – donom Boscom.

Pavol VI. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1963 a za svätého 3. mája 1970.