Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Lupicína nenachádza

Svätý

Sviatok: 21. marec

* okolo 400 Burgundsko, Francúzsko
† 480 Condat, dnes St-Claude, Jura, Francúzsko

Sv. Lupicín sa narodil v chudobnej rodine vo Francúzsku. Jeho starším bratom bol sv. Roman, opát, ktorý odišiel do Jurských hôr, aby tam žil život pustovníka. Lupicín sa pôvodne oženil, no keď ovdovel, nasledoval svojho brata a tiež sa stal pustovníkom. Neskôr spolu založili kláštor Condat (dnes St-Claude severovýchodne od Lyonu). Mnoho mužov sa rozhodlo vstúpiť do tohto kláštora a stať sa mníchmi. Na želanie svojho brata Romana založil aj kláštor Lauconum, ktorý dnes nesie jeho meno: St-Lupicin. Založili tiež ženský kláštor Balmé, dnes Pratz. Po smrti svojho brata sa stal opátom v St-Claude a taktiež zostal zodpovedným za oba ďalšie kláštory. Pochovaný je v kláštore Lauconum.