Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. február

* okolo 390 Izernore pri Lyone, Francúzsko
† 28. február 463 (?) Condat, dnes St-Claude, Jura, Francúzsko

Atribúty: zvonček, kôš s chlebom, reťaz

Sv. Roman sa narodil okolo roku 390 vo Francúzsku v chudobnej rodine. Už od mala túžil po samote. Vybral sa k opátovi sv. Sabinovi do Lyonu, aby sa naučil pustovníckemu životu. Našiel ho v Jurských horách. Tam sa aj on usadil, rozjímal o živote Pána Ježiša, spieval žalmy a čítal duchovné knihy. Mal brata Lupicína, ktorý, keď ovdovel, prišiel za ním a zostal s ním v pustovni. Roman bol tichej povahy, Lupicín naopak, prísnej, nevľúdnej. Napriek tomu vychádzali dobre. Avšak postupne sa predsa medzi nich votrel nepokoj a oni sa rozhodli opustiť pustovňu. Cestou prenocovali u istej chudobnej vdovy, ktorá si vypočula ich príbeh a pokarhala ich, aby sa viacej snažili a nevzdávali sa. Zahanbení bratia sa vrátili a začali znova. Zvesť o ich živote sa začala šíriť a chodili k nim početné návštevy, z ktorých sa mnohí aj rozhodli zostať a viesť podobný život. Postavili veľký kláštor, Roman sa v ňom stal opátom. Neúrodná zem okolo kláštora donútila Romana založiť ďalší kláštor na druhej strane Jurského pohoria. Ten potom spravoval Lupicín. V roku 444 bol Roman vysvätený za kňaza sv. Hilárom, biskupom v Arles. Neskôr obidvaja bratia založili aj ženský kláštor. 28. februára asi roku 463 Roman zomrel. Ešte predtým odovzdal všetko svojmu bratovi Lupicínovi. Pri jeho hrobe sa udialo mnoho zázrakov.