Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 30. júl

* okolo r. 1168 Caleruega, Kastília (Španielsko)
†  1235 Gumiel de Izán Burgos, Kastília (Španielsko)

Manés de Guzmán je brat svätého Dominika a syn blahoslavenej Jany z Azy. Narodil sa okolo 1170 v kastilskej Calerueze a rovnako ako jeho dvaja bratia (Dominik a Mannes mali ešte tretieho bratra, Antonína) sa stal kňazom.

Spolu so svätým Dominikom bojoval proti Katarom a ich albigenským bludom. Vstúpil do Rádu bratov kazateľov (dominikánov).

Zomrel okolo roku 1235 v Calerueze a pri jeho hrobe dochádzalo k mnohým zázrakom. Pápež Gregor XVI. ho blahorečil 2. júna 1834.

Zachovala sa spomienka, že bol „mužom svätým a modlitbovým, jemný, pokorný, veselý a milosrdný a súčasne horlivý kazateľ”. Od roku 1219 sa stal duchovným vodcom klauzúrovaných sestier.