Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 19. november

* 1241 oder 1242 pri Halberstadt, Durínsko
† 19. november 1299 (?) Helfta, Sasko-Anhaltsko, Nemecko

Význam mena: silná bojovníčka (zast. nem.)

Atribúty: kniha, holub

Sv. Mechtilda

Sv. Mechtilda (vľavo)

Mechtilda pochádzala zo šľachtického rodu Hackeborn. Narodila sa okolo roku 1241 pri Halberstadte (územie dnešnej spolkovej republiky Sasko-Anhaltsko v Nemecku; juhozápadne od Magdeburgu). Od svojich siedmich rokov bola v kláštore v mestečku Rodersdorf (asi 240 km od jej rodiska; cca 25 km od českých hraníc, na sever od Ašu). V roku 1258 vstúpila do kláštora cisterciániek v Helfte pri Eislebene (asi 90 km južne od Magdeburgu), kde bola predstavenou jej sestra Gertrúda von Hackeborn. Mechtilda sa tu stala vedúcou kláštornej školy. Mala umelecké schopnosti. Vychovávala sv. Gertrúdu Veľkú.

Mechtilda mala veľkú úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu. Obdarovaná bola aj mystickými zážitkami. Tajila ich však až do 50. roku svojho života. Potom jej vyznania (najprv bez jej vedomia) spísali spolusestry, najmä Gertrúda Veľká. Kniha „Liber specialis gratiae“ (Kniha zvláštnych milostí), obsahuje jej mystické videnia. Toto dielo opisuje jej najvyššiu skúsenosť zjednotenia s Bohom; zahŕňa poznanie z rán lásky, vyznania úcty Ježišovmu Srdcu, Eucharistii, liturgii, obsahuje aj starosti o chudobných obyvateľov a je bohatá na alegórie (prameň nevinnosti alebo záhrada sŕdc) a číselnú symboliku. Mechtilda si ako úkon askézy dávala do postele črepy ako pripomenutie utrpenia Krista a gúľala sa v nich, až pokiaľ z nej nekvapkala krv a takto odvracala Boží hnev. Často sa pýtala na údel zosnulých. Sú zaznamenané zázračné vyliečenia, ktoré sa prostredníctvom nej udiali, okrem iného aj navrátila zrak jednej slepej spolusestre. Zomrela 19. novembra v roku 1298 alebo 1299 v kláštore v Helfte.