Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. jún

* okolo 475 Salency, Francúzsko
† okolo 550 alebo 560 Noyon, Francúzsko

Význam mena: čestný a odvážny (zast. nem.)

Atribúty: biskupská berla, srdce v ľavej ruke, s úsmevom

Patrón roľníkov, vinohradníkov, dobrej úrody

Sv. Medard sa narodil v Salency v kraji St. Quentin blízko mesta Noyon v severnom Francúzsku pred rokom 500 v šľachtickej rodine. Jeho otec bol potomkom franských dobyvateľov a matka z galsko-románskeho rodu. Školu navštevoval v blízkom kláštore a neskôr vysokú školu v meste Tournai. Keď mal tridsaťtri rokov, bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval vo svojom rodnom meste Salency. Veľmi sa snažil, aby obyvatelia, zvlášť mladé dievčatá, zachovávali čistotu, keďže s tým bol v meste veľký problém. Jeho zásluhou stúplo zachovávanie mravnosti najmä medzi mládežou. Okolo roku 545 sa stal biskupom v meste Noyon. Ako biskup spravoval svoju diecézu pätnásť rokov. Z jeho života je známa len jedna udalosť, ktorá sa opisuje v životopise sv. Radegundy, kráľovnej, ktorá z jeho rúk prijala rehoľný závoj napriek odporu svojho manžela Klotara I. Krátko potom Medard upadol do ťažkej choroby. Zomrel zakrátko, 8. júna asi roku 560. Uctieva sa ako patrón lúk, vinohradov a poľnej úrody. Je to azda aj na základe udalosti, ktorá sa údajne stala, ešte keď bol kňazom. Okrem iného mal vo vlastníctve aj včelín, do ktorého sa vkradol zlodej. Chcel ukradnúť med. Včely sa však na neho vyrojili a prenasledovali ho. Nešťastník nevedel, čo robiť. Utekal, no napokon pribehol k Medardovi a prosil ho o odpustenie. Medard nad ním spravil kríž a vtedy včely od neho odleteli.