Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 13. august

* okolo 522 Durínsko, Nemecko
† 13. august 587 Poitiers, Francúzsko

Životopis sv. Radegundy z r. 1498

Sv. Radegunda bola dcérou Bertaira, pohanského kráľa Thuringenu. Narodila sa pravdepodobne v Erfurte na území dnešného Nemecka. Jej otca zabil jeho brat Hermenefrid, ktorého v roku 531 porazil franský kráľ Clotaire I. Následne dvanásťročnú Radegundu spolu s inými zajatcami deportovali ako otrokyňu do Neustrie. Pôvodne mala zomrieť ako ostatní jej príbuzní, no vďaka svojej kráse sa zapáčila kráľovi. Poslal ju do škôl na vzdelávanie a asi o osem rokov neskôr sa s ňou oženil napriek tomu, že nesúhlasila. Roky potom musela znášať cholerickú a krutú povahu svojho manžela. Všetko to však prežívala s veľkou trpezlivosťou. Pomáhala chudobným, chorým, otrokom. Založila nemocnicu pre malomocných. Clotairovi sa to však nepáčilo a začal byť krutým. Vyvrcholilo to tým, že zavraždil aj Radegundinho posledného brata, ktorý ostal ešte nažive, Unstruta. Nato ona opustila kráľovský dvor. Utiahla sa najprv do kláštora v Tours, kde už žila jej svokra sv. Klotilda, tiež pôvodne kráľovná. Odtiaľ prešla do kláštora v Saix. Rehoľné rúcho prijala z rúk biskupa sv. Medarda z Noyonu. Okolo roku 557 vybudovala v Poitiers opátstvo Svätého Kríža, kde sa utiahla. Aj keď naliehali na ňu, aby sa stala opátkou, ona to odmietla. Jej zásluhou sa kláštor stal centrom vzdelanosti. Žila vo veľkej chudobe a askéze. S láskou opatrovala relikvie sv. Kríža. Posledné roky svojho života prežila v samote. Zomrela v kláštore v kruhu svojich spolusestier 13. augusta roku 587.