Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. november

* okolo 1340 Šibenik, Chorvátsko
† 14. november 1391 Jeruzalem, Izrael

Sv. Mikuláš Tavelič bol františkánom. Narodil sa v meste Šibenik v Dalmácii okolo roku 1340. Ako mladík vstúpil do kláštora. Po nejakom čase odišiel ešte so svojím spolubratom Deodatom do Bosny, kde pôsobili ako misionári dvanásť rokov najmä medzi heretikmi (popierali Najsv. Trojicu, Starý Zákon a pod.). V roku 1383 odišiel do františkánskeho kláštora na vrch Sion do Svätej zeme, aby kázal medzi moslimami. Kvôli tomu sa dostal pred moslimský súd v Jeruzaleme. Odsúdili ho na smrť. Zomrel 14. novembra 1391 v Jerzaleme. Za svätého bol vyhlásený v roku 1970.