Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. november

† 559

Sv. Namázius bol biskupom v meste Vienne vo Francúzsku.